Roskole

Guldborgsund Kajakklub afvikler hvert år roskole, typisk med start i maj måned.  

Hvert år midt april måned, vil alle som har tilmeldt sig en roskole i guldborgsundkajakklub, blive indbudt til et introduktionsmøde i kajakklubben, på mødet vil kajakklubbens instruktører blive præsenteret, der vil være en lille rundvisning i kajakklubben og endelig vil der blive fremlagt en plan for afvikling af årets roskole.

Tilmelding til roskole i guldborgsundkajakklub gøres ved at udfylde kontaktformularen nederst på denne side. 

Venteliste vil blive oprettet i det omfang at kurserne bliver fyldt op.  

På roskolen vil du få et grundigt kendskab til de forskellige kajaktyper og tilbehør, du vil også lære at manøvrere kajakken i forskellige situationer, du vil også lære om selvredning og makkerredning, samt mange andre situationer som du risikerer at komme ud for.

Du vil også lære helt almindelig dagligdags omgang med kajak og udstyr, og du vil efter endt kursus være i stand til at færdes med kajakken på vand og på land på betryggende vis.

Om Roskole og frigivelse

For at kunne ro i Guldborgsund Kajakklub skal man have bestået roskole, eller være frigivet fra en anden kajakklub med færdigheder svarende til EPP 2 turkajak eller havkajak. Vil du vide mere om EPP
Når man deltager på roskolen i guldborgsundkajakklub, så skal alle lektioner / øvelser gennemføres.  Makkerredning skal kunne udføres på betryggende vis for at deltageren kan blive frigivet, efterfølgende vil der blive udleveret EPP 2 bevis for bestået roskole.

Krav

For at kunne deltage i roskolen skal deltageren være i stand til at svømme 600 meter og deltageren må ikke lide af sygdom som kan fremkalde besvimelsesanfald.

Udfyld formularen- og du vil blive kontaktet af Guldborgsund kajakklub.