Indkaldelse til Generalforsamling i Guldborgsund Kajakklub

Generalforsamlingen afvikles tirsdag d. 21. februar 2023 kl. 19.00 i kajakklubbens lokaler på Dæmningen 2a, 4800 Nykøbing F.

Dagsorden er:  

  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsens beretning.  
  • Eventuelle beretninger fra udvalg 
  • Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og derefter budgettet for det kommende år. 
  • Rettidigt indkomne forslag jf. stk. 5 
  • Fastsættelse af kontingent og gebyrer. 
  • Valg til bestyrelsen (se § 10, stk. 1 og stk. 2) og klubbens andre tillidsposter.  
  • Eventuelt. 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt til formanden på mail: guldborgsundkajakklub@hotmail.com og skal være denne i hænde senes 14 dage før generalforsamlingen. 

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.