Generalforsamling i Guldborgsund Kajakklub

Kære Alle

Hermed indkaldes til generalforsamling i Guldborgsund Kajakklub.

Mandag d. 21. juni 2021 kl. 19.00 i kajakklubbens lokaler på Dæmningen 2a, 4800 Nykøbing F.

Dagsorden er:
Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Eventuelle beretninger fra udvalg
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og derefter budgettet for det kommende år.
Rettidigt indkomne forslag jf. stk. 5
Fastsættelse af kontingent og gebyrer.
Valg til bestyrelsen (se § 10, stk. 1 og stk. 2) og klubbens andre tillidsposter.
Eventuelt.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes skriftligt til formanden mail guldborgsundkajakklub@hotmail.com og skal være denne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Af hensyn til gældende restriktioner og opstilling af lokale, så er der krav om tilmelding til arrangementet senest søndag d. 20. juni kl. 10.00 for at kunne deltage. Tilmelding til arrangementet foretages i kalenderen elog (tidligere roseddel) den pågældende dag, hvor arrangementet er oprettet.
Adgang til generalforsamlingen kræver desuden et gyldigt Coronapas.
God søndag 🙂
På vegne af bestyrelsen

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.